SPOTTING SCOPE RESUME

 

                   MINOX ZR 80 SPOTTING SCOPE Mrad reticle MR2-S FFP 

                                                                                                      BEST SHOOTERS SPOTTING SCOPE !

 

De MINOX 80 ZR is een kraakheldere spottingscope met MR2-S Mrad reticle in FFP. Dit reticle laat precisie afstandsmeting en schot correctie toe. In deze prijsklasse een zéér goed uitgevoerde shooters spotting scope met uitstekend glas en ergonomie. 

Le MINOX 80 ZR est une longue-vue cristalline avec réticule MR2-S Mrad en FFP. Ce réticule permet une mesure de distance de précision et une correction de tir. Dans cette gamme de prix, une longue-vue de tir très bien exécutée avec un verre et une ergonomie excellents.

The MINOX 80 ZR is a crystal clear spotting scope with MR2-S Mrad reticle in FFP. This reticle allows for precision distance measurement and shot correction. In this price range, a very well executed spotting scope with excellent glass and ergonomics.

 

 

De vraag en dus het aanbod van steeds hogere vergrotingen en objectief lenzen heeft ons, naast het Bench Rest en  (Ultra) Target gebruik, bijna doen vergeten dat voor Field gebruik die hoge vergrotingen met hun inherente kleinere eyebox en beperkter field of view, niet geschikt zijn. Diepte en breedte perspectief, een porro lens opstelling die een 3D effect heeft, kraakhelder glas en een véél lichter en compacter geheel in gebruik zijn doorslaggevende factoren in de praktijk van het spotten onder 'real life' condities, op een schietmat in het gras, onder een camo net in het veld.

 

 

Al jaren bevelen wij de Diamondback DS 85A aan, een HD lens 20-60x85. Net boven ____ geprijsd, levert deze spotting scope een meer dan voldoende kwaliteit voor BR en target gebruik. FOV van 40 tot 22m/1000m   1,71kg

Depuis des années, nous recommandons le Diamondback DS 85A, un objectif HD 20-60x85. D'un prix légèrement supérieur à _____ ce spotter offre une qualité plus que suffisante pour une utilisation BR et cible.

For years we have recommended the Diamondback DS 85A, an HD lens 20-60x85. Priced just over ____, this spotting scope delivers more than adequate quality for BR and target use.

 

 

 

De VIPER V502 ook een HD lens 20-60x85, biedt, naast de betere glaskwaliteit, niet echt nodig voor schutters gebruik, wel de mogelijkheid een Mrad reticle eye piece als accessoire bij te monteren. Met een 33,5x fix dan wel. Dit reticle laat toe een zéér preciese metrische observatie en dus spotter call te doen. Ieder streepje op de posts zijn 2 clicks, gelijk de EBR7C en EBR7D reticles van de VORTEX FFP's. Een promo geheel van _____maakt deze combo-optie aantrekkelijker.

FOV 37 tot 18m/1000m  2,16kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le VIPER V502 dispose également d'un objectif HD 20-60x85, en plus de la meilleure qualité de verre, pas vraiment nécessaire pour l'utilisation des tireurs, mais la possibilité de monter un oculaire à réticule Mrad comme accessoire. Avec un correctif 33,5x. Ce réticule permet de faire une observation métrique très précise et donc un appel spotter. Chaque barre sur les poteaux correspond à 2 clics, soit les réticules EBR7C et EBR7D des FFP VORTEX. Un total promo de____ rend cette option combo plus attractive.

 

 

 

 

 

 

The VIPER V502 also has a HD lens 20-60x85, in addition to the better glass quality, not really necessary for shooters use, but the option to mount a Mrad reticle eye piece as an accessory. With a 33.5x fix that is. This reticle allows to make a very precise metric observation and thus spotter call. Each bar on the posts is 2 clicks, equal to the EBR7C and EBR7D reticles of the VORTEX FFPs. A promo total of______ makes this combo option more attractive.

Last but not least, de allround RAZOR HD 11-33x50, een licht en compact spottertje voor field use. Prachtig en rijk diepte en breedte beeld dankzij de porro lens opstelling. Met onze prijs vaN ____ €, de perfecte field scope. FOV 70m tot 35m/1000m  0,712kg

Enfin, le polyvalent RAZOR HD 11-33x50, un spotter léger et compact pour une utilisation sur le terrain. Belle et riche image en profondeur et en largeur grâce à la disposition des lentilles Porro. Avec notre prix de ___, le spotter de terrain parfait..

Last but not least, the all-round RAZOR HD 11-33x50, a light and compact spotter for field use. Beautiful and rich depth and width image thanks to the porro lens arrangement. With our price of ____, the perfect field scope.

FOV van de 11-33x50 RZR is 20% hoger bij gelijke vergroting. 33x volstaat om 3000m impacts te registreren.