Optieken, en al zeker voor Precisie en Long Range gebruik, waar heeft de schutter recht op? Waar vindt die de volgende service?

Het aanraden van de juiste optiektoepassing voor de schutter, naar zijn bedoeld gebruik, is stap één. Een AR die om een red dot vraagt door dynamisch ontwerp gebruik, kan perfect met een precisie scoop (je) uitgerust worden, indien de schutter bv slechts target schiet en geen dynamisch gebruik plant.

Stap twee is de correcte uitvoering van de montage, eye relief bepaling, pas zetten, gebruiks uitleg en dradenkruis uitleg, juiste druk op de montage en ring vijzen etc.

Stap drie is de mogelijkheid bieden om te zeroteren en verder in te schieten. Met de huidige radar systemen is het een kleintje om de mondingssnelheid op te meten tijdens het inschieten. En 10 minuten werk op de PC om een BDC tabel op te stellen en te mailen.

Informeer naar die stappen vooraleer je Precisie en Long Range optiek aankoopt, zeker als beginnende schutter. Check wat de garantie inhoudt en hoe die verzorgt wordt. Vermijdt verrassingen, buiten de aangename.

 

Richtkijkers Lunettes de Tir.be is a small company that specializes in (weapon) optics. Experience and feedback from customers, competition shooters, professionals, mean that we can propose a proper classification of optics applications. Hence the division into application/use. (E)LR & PRS, Medium Range, Dynamic, CQB. The hunt, in our HUNT line, is also being evaluated. Rangefinders, binoculars, monoculars and all kinds of practical field and range accessories should not be missing either. Of course there are many more and good (rifle scope) brands on the market. But they do not always offer commercial opportunities.

Have fun and...let's shoot !

Richtkijkers Lunettes de Tir.be is een klein firmaatje dat in (wapen)optieken gespecialiseerd is. Ervaring en feedback van klanten, wedstrijdschutters, professionelen, maken dat wij een degelijke indeling van optiektoepassingen kunnen voorstellen. Vandaar de opsplitsing in toepassing / gebruik. (E)LR & PRS, Medium Range, Dynamic, CQB. Ook de jacht, onze HUNT lijn, wordt geëvalueerd. Rangefinders, Bino's, Monoculairen en allerlei praktische field en range accessoires mogen ook niet ontbreken. Uiteraard zijn er véél meer, en goede (richtkijker) merken op de markt. Maar niet altijd bieden ze commerciële mogelijkheden.

Have fun and..let's shoot !

Richtkijkers Lunettes de Tir.be est une petite entreprise spécialisée dans l'optique (d'armes). L'expérience et les retours  des clients, tireurs de compétition, professionnels, nous permettent de proposer une bonne classification des applications optiques. D'où la division en application/utilisation. (E)LR & PRS, moyenne portée, dynamique, CQB. La chasse, notre ligne HUNT, est également en cours d'évaluation. Les télémètres, les jumelles, les monoculaires et toutes sortes d'accessoires pratiques de terrain et de shooting range ne devraient pas non plus manquer. Bien sûr, il existe de nombreuses autres et bonnes marques (lunettes de visée) sur le marché. Mais ils n'offrent pas toujours des opportunités commerciales.

Have fun and..let's shoot !