SPOTTING

        

           MONOCULAIRE SPOTTING versus BINOCULAIRE SPOTTING voor Long Range toepassingen.                         Deel 1  23/05/23

           Ik ben volop bezig de pro's en contra's van bino spotting voor Long Range shooting te evalueren. Ik heb met de klassieke monoculaire spotting scopes gewerkt, en was al tot de conclusie gekomen dat er voor LR gebruik geen grote vergrotingen nodig zijn. Een breder field of view en minder mirage gevoeligheid is doorslaggevender dan een hoge vergrotingsfactor om de impacts te zien en de wind te (proberen lol) lezen. Voeg daarbij het diepte perspectief van een bino en voor LR toepassing ben ik geneigd naar binoculair gebruik over te stappen.

            Zware (in gewicht en volume) astro bino spotting scopes met 20x vergroting (niet meer, dit zijn meestal vaste vergrotingen, om van vergroting te wisselen, wisselen die modellen van eyepiece) zijn superieur aan de monoculaire.  Ga niet voor de 40X + vergrotingen. Gewicht, volume en prijs vormen soms een probleem. Het zijn echte bakbeesten en de prijzen beginnen pas boven de 1200€. Statieven zwaar en naar verhouding ook niet goedkoop. Voor LR wedstrijden ed wel de aangewezen optieken.

           Ik heb in het kader van mijn VORTEX FURY 5000 AB testen, regelmatig bino gespot op de 1200m range HDF. Zelfs met zijn 10x42 vergroting en objectief, waren de resultaten verrassend. Ik test vanaf 27/05 een DBK 15x56 bino van VORTEX op een statief als LR bino spotting scope. Als vergelijking een DBK 15-45x60, zelfde prijsklasse (onder de 500€), een VIPER 20-60x85, superieur glas, prijsklasse net onder 1000€ en een MINOX 20-60x80 met mrad reticle, prijsklasse 1800€. Natuurlijk staat de FURY 5000 AB ook opgesteld. Ik denk met de 15x van de DBK bino precies dat beetje vergrotings ‘tekort’ vd 10x Fury te compenseren zonder teveel aan field of view te verliezen.

            Uiteraard hier verslag van de bevindingen, deel 2. 10/07/23

MONO BINO SPOTTING

Wij hebben ondertussen de gelegenheid gehad om bino- en monoculair spotten verder te vergelijken., en de eerste indrukken fijn te tunen. Monoculair, met een spotting scope met één oculair (ja er bestaan er ook met twee) is het meest gekend en toegepast. Binoculair (verrekijker) is in opmars vooral bij field en dynamischer gebruik.

Voordelen spotting scope: hoge vergrotingen mogelijk, details op grotere afstand, gebruik dradenkruis vlot, grotere vergroting en makkelijke scherpstelling op verschillende focus afstanden laat mirage lezen om wind te helpen bepalen toe.

Nadelen spotting scope : geen diepte, te hoge start vergrotingen die meer gehinderd worden door mirage om impacts of missers te spotten. Klein(er) gezichtsveld, wind omstandigheden bv moeilijker waarneembaar. Gebruik buiten de range vraagt steeds een statief opstelling.

Voordelen bino (verrekijker). Zeer groot gezichtsveld, overzicht over de sector, waarnemen wind indicatoren, diepte perspectief, dynamischer in gebruik, doel volgen (lead) ed. Gebruik buiten de range zeer makkelijk en vele toepassingen, is ontworpen om mee te dragen op wandelingen en trektochten. Kan over een laser rangefinder en ballistisch programma beschikken, in één optiek.

Nadelen bino : Kleinere vergroting, minder detail. Impact spots op de plaat, kogelgaten in andere doelen, minder waarneembaar. Het gebruik van een dradenkruis in een bino, op de range is minder evident, de spotting scope op zijn tripod raakt de spotter niet aan, buiten instelling natuurlijk, want de minste trilling veroorzaakt het bewegen van het dradenkruis, dat op het POA van de schutter moet staan ingesteld. Het dradenkruis van een bino moet ook stil staan, zelfs met een bag op je statief is dit minder evident dan met een spotting scope. Men is geneigd de verrekijker met twee handen op het statief te manipuleren, wat geen dradenkruis gebruik toelaat, je moet rekenen dat het dradenkruis even stil moet gehouden worden als in een scope. Voor dynamisch gebruik is de bino uiteraard veel meer geschikt.

Samengevat kunnen we stellen dat voor de grotere afstanden een spotting scope een vereiste is. Voor dynamischer gebruik, PRS, wisselende field condities, wind lezen ed is de bino dan weer aangeraden. Al zeker indien het een bino is met rangefinder en ballistisch programma.

Het is dus eerder een kwestie van het één EN het ander, ipv het één OF het ander. Spotting kan perfect met de twee optieken, spotting scope en verrekijker samen opgesteld.

Waar het vergrotingen betreft, steeds ervoor zorgen dat er onder de 20x kan gewerkt worden door de spotting scopes, 10 à 15x voor de verrekijkers. Wij gebruikten een VORTEX 10x42 FURY 5000 AB, een VORTEX DBK BINO 15x50, een STEINER TAC BINO10x42 (dradenkruis), een VORTEX VIPER 20-60x85 met mrad eyepiece met dradenkruis, een DBK 20-60, een DBK 14 tot 48, een SIGHTMARK (dradenkruis) 20-60, een MINOX (dradenkruis) 20-60, en gluurden door een tiental andere optieken bij gelegenheid, en vroegen uiteraard de meningen van de gebruikers.

 

 REPÉRAGE MONOCULAIRE versus REPÉRAGE BINOCULAIRE pour les applications de TLD.                             Partie 1 23/05/23

Je suis en train d'évaluer les avantages du repérage bino pour le tir à longue distance. J'ai travaillé avec les longues-vues monoculaires classiques et j'étais déjà arrivé à la conclusion que de grands grossissements ne sont pas nécessaires pour une utilisation LR. Un champ de vision plus large et moins de sensibilité au mirage est plus décisif qu'un fort grossissement pour voir les impacts et lire (essayez lol) le vent. Ajoutez à cela la perspective en profondeur d'un binoculaire et pour l'application LR, je suis enclin à passer à une utilisation binoculaire. Les longues-vues astro bino lourdes (en poids et en volume) avec un grossissement de 20x (pas plus, ce sont principalement des grossissements fixes, pour changer de grossissement, ces modèles changent d'oculaires) sont supérieures au monoculaire. N'optez pas pour les grossissements 40X+. Le poids, le volume et le prix sont parfois un problème. Ce sont de vraies bêtes et les prix ne commencent qu'au dessus de 1200 €. Les trépieds sont lourds et relativement coûteux. L'optique appropriée pour les compétitions LR.

 Dans le cadre de mes tests du VORTEX FURY 5000 AB, j'ai régulièrement repéré avec ce 10x42 sur les 1200m HDF. Même avec son grossissement 10 et son objectif 42, les résultats étaient surprenants. A partir du 27/05 je testerai un bino DBK 15x56 de chez VORTEX sur trépied comme longue-vue bino LR. A titre de comparaison un DBK 15-45x60, même gamme de prix (moins de 500 €), un VIPER 20-60x85, verre supérieur, gamme de prix un peu moins de 1000 € et un MINOX 20-60x80 avec réticule mrad, gamme de prix 1800 €. Bien sûr, le FURY 5000 AB est également configuré. Je pense qu'avec le 15x du bino DBK, je peux compenser exactement ce petit "manque" de grossissement du Fury 10x sans perdre trop de champ de vision. Bien sûr ici rapport des conclusions, partie 2.

 Richard Optics