INITIATIE en OPVOLGINGS cursus recreatief LONG RANGE schieten '24

 

 

Wij kiezen voor een gemengde initiatiecursus, praktijk en theorie samen, onze ervaring heeft ons geleerd dat dit de formule is waarbij de meeste informatie onthouden wordt door de cursist. En in een zeer goede en vlotte relatie initiator cursist en cursisten onderling resulteert. Luisteren, zien en samen doen. Deze initiatiecursus LR is ondertussen (2024 programma) uitgegroeid met verschillende opvolgingsmogelijkheden. De basis dag is wel een eerste vereiste, om de opvolgingen ter plaatse op de LR ranges effectief en vlot te kunnen laten verlopen. De drie LR dagen kunnen ook samen, opeenvolgend geboekt worden, als uiterst compleet programma.                          SPORTSCHUTTERS : SHORT SHOOT POLEN https://www.facebook.com/groups/658657636411679.

Dag één van de drie houdt een stuk theorie in voor de nieuwkomers (opfrissing voor eerdere cursisten) en uitmetingen en BDC aanpassen aan de plaatselijke atmosferische omstandigheden en uiteraard verschillende afstanden engageren. Dag twee van de drie houdt in de maximum afstand naar kunde, kaliber en omstandigheden te engageren, precisie controle op doelkaarten en windtoelichting. Dag drie van de drie wordt aan PRS stijl oefeningen en tripod shooting, en/of ballistische truing Kestrel en Fury besteed. Al deze LR formules houden een nauwe samenwerking in van verschillende ranges en groepen, en wij betrachten een zo betaalbaar en effectief mogelijk programma. Deze programma’s worden eind November 2023 voorgesteld. Welkom.

                                                 Lets ride, shoot straight and speak the truth. (Col J Cooper) 

 

 

                                    DAGPROGRAMMA INITIATIE LR 2024

 

De eerste basis initiatie dag LR  houden wij op een 100m stand, en bestaat uit volgende elementen:

Veiligheidsvoorschriften, zoals steeds wanneer er met wapens omgegaan wordt. Met typische LR range voorschriften.

Evaluatie van de set ups, geweer en kijker en accessoires, specifieke vereisten LR. Klassiek geweer, chassis geweer, tac geweer

Bespreking interne, externe en terminale ballistiek, beginselen.

De lichaamshouding, ademhaling, trekker controle etc

Wind a never ending story, Effecten en invloeden.

BDC app, de inhoud, het gebruik, het invullen volgens ICAO standaard.

Presentatie van de gegevens kaarten (DOPE), BDC tabel, windwaarde, spotter uur kaart, shot reg card.

Zero

Uitmeten van de individuele set ups van de cursisten. V°, axis loop sightline hoogte, twist, looplengte, waterpas set up, kliks na 100m zero, (LR bereik), en mogelijke/nodige verbeteringen voor LR toepassing.

Schiethouding, square met bipod preload, ademhaling, grip, trekker controle, follow through.

Debrief met aandachtpunten en oefeningen bespreking in de aanloop naar de LR range.

VOLLEDIG PROGRAMMA PUSH

De tweede initiatie dag LR  1000M+ range of de eerste dag van de driedaagse LR

Kort overlopen van de beginselen geleerd op basisdag.

BDC tabel aanpassen aan atmosferische omstandigheden (eigen metingen)

Windmeting manueel, windwaarde en eventueel verloop bepalen, Schotmomenten bepalen.

Lichaamshouding,ademhaling,trekker controle, grip check. En recheck tijdens verder schieten)

Tripod prone, zittend.

Zero (met demper indien van toepassing) en 100m 2cm groepje, samen.

Spotten, werkwijze toegepast, één schutter, één spotter.

Individueel afstanden engageren (plates & kaarten) naar kunde, kaliber en omstandigheden.

Debrief & windbespreking.

VOLLEDIG PROGRAMMA PUSH

De derde initiatie dag LR 1000M+ range of de tweede dag van de driedaagse LR

Precisie op kaarten naargelang kunde, kaliber en omstandigheden. Groeperingen per afstand.

Extended Long Range per kaliber op plates ed, maximum range bereik.

Check en recheck van de drie belangrijkste fouten, parallax, lichaamshouding en trekker controle.

Engageren naar eigen inzicht. Windlezing. Spotters methode toepassen.

Ballistic Truing  FURY en KESTREL,

Debrief.

De derde dag van de driedaagse LR

Opgelegde tijd en positie, PRS stijl, banden, autowrakken etc. Fun & recreation !

Tripod standing.

VOLLEDIG PROGRAMMA PUSH